Tarpaper Recycling Finland Oy

Markkinaselvitys

Tarpaper Recycling nousukiitoon KontaktiVerkon ja LADECin siivittämänä

Tarpaper Recycling Finland Oy (Tarpaper) on uusi kierrätysalan toimija. Yhtiö on erikoistunut bitumikatemateriaalien keräys- ja kierrätyspalveluihin ja toimii Ruotsin ja Tanskan lisäksi nyt myös Suomessa. Kerätyistä jätteistä ja sivuvirroista valmistetaan Lahden Kujalaan rakennetussa kierrätyslaitoksessa uusioraaka-ainetta asfalttiteollisuudelle.

Markkinakartoitus johti kaupallisiin sopimuksiin

Markkinakartoituksen Tarpaperille mahdollisti Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, joka tilasi KontaktiVerkolta käytännönläheisen, suoraan potentiaaliseen asiakaskuntaan kohdistuvan selvityksen. Kartoituksessa selvitettiin Tarpaperin potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinto uutta palvelua kohtaan.

KontaktiVerkko otti markkinakartoitusta tehdessään yhteyttä kattourakoitsijoihin ja heistä erityisesti bitumikatejätteistä vastaaviin henkilöihin eri puolilta Suomea. Markkinakartoituksessa haastatelluilta henkilöiltä kysyttiin mm. kiinnostus bitumikatejätteen kierrättämiseen sekä toimintatavat kattohuopajätteen käsittelyn osalta.

– KontaktiVerkon tekemä markkinakartoitus johti ihan kaupallisiin sopimuksiin, eli siitä oli todella iso hyöty. Itsellä ei ollut aikaresurssia lähteä seulomaan sitä potentiaalisten asiakkaiden massaa, niin kyllähän se oli todella iso apu, että pystyi itse keskittymään niihin kaikista tärkeimpiin, kiireellisimpiin ja olennaisimpiin, niihin oikeisiin liideihin. Myös kartoituksen ajoitus oli hyvä ja siinä itsekin pääsi nopeasti niihin ongelmakohtiin kiinni, kertoo Tarpaper Recycling Finland Oy:n maajohtaja Kati Tuominen.

Markkinakartoituksella myös palvelumalli selville

Kartoitus sisälsi kysymyksiä, joilla saatiin selville nykykäytäntö kattohuopajätteen kierrätyksen osalta sekä kysymyksiä, joilla selvitettiin sopiva hintataso ja palvelumalli uuden palvelun eri asiakaskohderyhmille.

”Saatiin suurin piirtein selville asiakastarpeet eri asiakassegmenteissä ja pystyttiin rakentamaan palvelumalli niin, että siinä on tilaa kummallekin asiakastyypille, eli näille primäärijätteentuottajille sekä yrityksille, jotka toimivat meillä ns. välivarastona kattohuopajätteen osalta, kertoo Tuominen.”

Sujuvaa yhteistyötä ja uusia ideoita

Tuomisen mielestä yhteistyö KontaktiVerkon kanssa sujui todella hyvin, aloituspalaverin sekä välipalaverien ansiosta pysyi jatkuvasti ajan tasalla siitä, missä mennään.

”Nimenomaan vuorovaikutus, keskustelu sekä työn ohjaus oli minun mielestäni tosi sujuvaa. Aina tiedettiin, missä mennään ja pystyttiin heti markkinatutkimuksen välillä jo reagoimaan vastaajien kiireellisimpiin yhteydenottopyyntöihin.”

”Se oli myös hyvä, että toimittajalta saatiin mielipiteitä, että ”hei jos tämän tekisi esimerkiksi näin, niin tämä voisi onnistua vielä paremmin”. Ei tehty vaan niin, että me annetaan toimeksianto ja toimittaja tekee sillä tavalla, miten me ollaan ajateltu vaan sieltä tuli kehitysideoita.”

Kartoituksesta kävi ilmi, että Tarpaperin palvelulle on todellinen kysyntä. Markkinakartoitukseen osallistujille lähetettiin jälkikäteen uutiskirje, jossa tiedotettiin uuden palvelun käynnistämisestä sekä selvityksen tuloksista.

Tarpaper on saanut paljon medianäkyvyyttä ja onnistunut saamaan raaka-aineen hankintapään auki vauhdikkaasti. Suomen toimipiste on Tuomisen mukaan ihan esimerkkiyritys koko konsernissa.

– Moni on ihmetellyt sitä, että miten me näin nopeasti saatiin tämä hankintapää liikkeelle. Nyt on tosiaan tehty perustyötä siihen, että on saatu hyötykäyttöpää auki ja nyt näyttää ainakin toistaiseksi hyvältä, toteaa Tuominen. Kun vielä viranomaisten lupapuoli saadaan kuntoon niin, ettei se vaadi mitään erillisiä lupia siellä hyötykäyttöpäässä, niin on asiat hyvällä mallilla, Kati Tuominen ynnää.