Avain kilpailijoista erottumiseen – ota nämä asiat huomioon toiminnan aloittamisen/laajentamisen alkuvaiheessa

image.png

Mietityttääkö uuden tuotteen/palvelun asiakaskunnan koko? Markkinoiden laajentaminen kiikarissa? Markkina- ja asiakastarveselvityksellä pienennät riskiä ja tiedät mihin olet lähdössä. 

Markkina- ja asiakastarvekartoitus ovat oleelliset osat kannattavaa liiketoimintaa, mutta mitä tarkalleen voit odottaa niiltä? 

 

Markkinakartoituksella:  

  • kartoitetaan markkinan kokoa tietyssä maassa/maissa 
  • selvitetään kilpailijat 
  • selvitetään mahdollisia asiakkaita ja kumppaneita sekä tärkeitä toimijoita 
  • kartoitetaan mahdolliset rahoituksen lähteet 
  • kiteytetään kehittämisehdotuksia kilpailusta erottumiseen 
  • selvitetään muut sinulle tärkeät asiat 

Markkinakartoituksella selvitetään, onko ideallesi kannattava markkina. Ennen ajan ja rahan investointia toiminnan täyteen käynnistämiseen, on erittäin suositeltavaa tutkia, millainen kilpailu markkinoilla on, millainen taloudellinen tilanne asiakaskunnalla on, millaisia hyödyllisiä organisaatioita, tapahtumia ja tiedonlähteitä alalla on ja niin edelleen. Näin et pelkästään välty pahimmilta riskeiltä, vaan voit myös mahdollisesti löytää hyödyllistä tietoa ideasi vielä paremmaksi ja kilpailun kestävämmäksi kehittämiseen.  

Tässä vaiheessa on erittäin tärkeää myös selvittää, ettei idea loukkaa kenenkään olemassa olevia patentteja tai muita aineettoman omaisuuden suojauksia. Palveluntarjoajalta voi teettää uutuusselvityksen, joka selvittää ideasi alkuperäisyyden ja listaa olemassa olevat suojaukset, jotka saattavat olla ristiriidassa toimintasi kanssa. Voit samalla suojata myös omat oikeutesi. 

 

Asiakastarveselvityksellä: 

  • selvitetään asiakkaiden kiinnostuksen taso tuotteestasi/palvelustasi 
  • kartoitetaan potentiaalisia asiakkaita 
  • haastatellaan potentiaalisia asiakkaita 
  • selvitetään kilpailijat 

Asiakastarvekartoituksella saat varmuutta uuden tuotteen/palvelun julki tuomiselle ja suoristat mutkia matkasta edullisemmin kuin kantapään kautta oppimalla. Saat näkökulmaa tuotekehitykseen suoraan kohdeyleisöltäsi, minimoit riskiä ja virheitä ottamalla asiakkaiden mieltymykset huomioon jo tuote- ja palvelukehityksen aikana ja kasvatat tuntemustasi asiakkaistasi. Tämä tieto on kuin kultaa. Asiakaslähtöinen toiminta on avain suosioon ja kilpailijoista erottumiseen. Asiakastarvekartoitus usein kuuluu osaksi markkinakartoitusta. Keskustele palveluntarjoajasi kanssa toivomistasi löydöksistä.  

 

Yhteenveto 

Markkina- ja asiakastarvekartoituksella (sekä uutuusselvityksellä) teet arvokasta valmistelua toiminnan aloittamiselle. Kuten sanotaan: ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. Kun nämä asiat ovat selvillä, voit hyvin mielin liata kätesi ja tehdä ideoistasi todellisuutta.  

Selvityksen suorittaja hoitaa puolestasi yhteydenotot, aikaa vievän hyvän datan keruun prosessin, sekä hyödyntää tietouttaan hyödyllisistä resursseista säästäen sinun aikaasi. Asiakashaastattelujen ja laajan skaalan tiedonlähteiden seulomisen kautta saat selville ajankohtaiset trendit ja riskit.  

Saat näistä raportin, joka tarjoaa mustaa valkoisella toiminnan laajentamisen/aloittamisen kannattavuudesta, sekä arvokkaita resursseja koottuna yhteen paikkaan. Toimintojen ja raportin laajuus riippuvat palveluntarjoajasta. 

Jokainen ajan ja sään testin kestävä rakennus vaatii vahvan pohjustuksen. Tee siis itsellesi palvelus seuraavan kerran, kun harkitset toiminnan laajentamista tai uuden toiminnan aloittamista ja aloita markkina- ja asiakastarvekartoituksella! 

 

KontaktiVerkko Suomi Oy  

Uutta ja kokonaisvaltaista näkemystä yrityksen pitkän aikavälin kehittämiseen - oikealla asenteella ja osaamisella. 

Kirsi Vuollet 
+358 400 800 905 

Kirsi.vuollet@kontaktiverkko.fi 

www.kontaktiverkko.fi