Koronan aiheuttamat muutokset ELY:n Yritysten Kehittämispalveluihin

Koronakriisin aikana ELY:n yritysten kehittämispalveluihin on tullut muutoksia. Pk-yrityksiä autetaan yhä ja erityisesti talouden hallintaan liittyvissä asioissa yrityksesi saa apua, matalammalla kynnyksellä, kuin ennen. Sen lisäksi Analyysi- ja Konsultointipalvelujen tukitasoa on nostettu: yrityksesi maksuosuus on nyt 30 € + alv/konsultointipäivä. Toteutustapana käytetään toistaiseksi luonnollisesti etäyhteyksiä.

Analyysi-palvelussa saat kokeneen liikkeenjohdon konsultin avuksesi, jonka kanssa selvitetään yhdessä yrityksesi nykytila (esimerkiksi talouden, tuotteiden, markkinoiden ja toimintaympäristön osalta). Palvelu kestää yhdestä kahteen päivään ja toimenpiteistä syntyy yrityksellesi kehittämissuunnitelma. Analyysi soveltuu myös muutostarpeiden arviointiin ja lyhyen tähtäimen selviytymissuunnitelman laatimiseen.

Analyysi-palvelu

Palvelussa saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon konsultin, jonka kanssa kartoitat yrityksesi nykytilan esim. talouden, markkinoiden, tuotteiden ja toimintaympäristön osalta. Lopputuloksena on yrityksesi kehittämissuunnitelma. Palvelu kestää 1-2 päivää. Loppuvuoden 2020 aikana voit käyttää maksimissaan kaksi Analyysi-päivää, eli sitä voidaan mahdollisesti myöntää toisen kerran.

Konsultointi-palvelu

Konsultointi-palvelussa yhdessä liikkeenjohdon konsultin kanssa keskitytään kehittämään ennalta määritettyä liiketoiminnan aluetta, esimerkkeinä markkinointia, taloutta, henkilöstöä, tuotantoa tai tuotekehitystä. Tyypillisesti se kestää kahdesta viiteen päivään, mutta kesto määräytyy tarpeidesi mukaan. Kolmen vuoden aikana yritys voi saada enintään 15 konsultointipäivää, joten palvelua voi hakea useamman kerran ja eri tarpeisiin. Konsultoinnin aikana tehdään toimenpidesuunnitelma. Esimerkkejä, mihin palvelu voi kohdistua:

 • Liiketoiminnan uudelleen suuntaaminen
 • Uuden liiketoiminnan kehittäminen
 • Markkinointistrategian uudistaminen ja asiakassuhteiden ylläpito
 • Talouden suunnittelu ja kassanhallinta
 • Tuotannon ja prosessien kehittäminen
 • Sähköisten palvelujen kehittäminen
 • Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvoinnin kehitys

Yritysten kehittämispalveluita voidaan myöntää yrityksellesi, jos:

 • yrityksesi on pk-yritys
 • yrityksesi on toimiva yritys, pääsääntöisesti edellytetään yhtä tilinpäätöstä ja sitä, että toiminta työllistää vähintään itse yrittäjän tai yhden työntekijän
 • yrityksellä on ollut edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ennen koronakriisiä

Palvelua ei voi saada, jos

 • yrityksesi on suuri yritys
 • yrityksesi on ahvenanmaalainen yritys
 • on jo valmiiksi käyttänyt viimeisen kolmen vuoden aikana 15 konsultointipäivää, tosin Analyysi-palvelua voidaan mahdollisesti myöntää
 • yrityksesi on jo ennen koronakriisiä ollut taloudellisissa vaikeuksissa
 • on maksamatonta verovelkaa
 • on myönnetty viimeisen kolmen verovuoden aikana de minimis-tukea 200 000 €.

Asiantuntijan voi valita itse noin 300 liikkeenjohdon konsultin joukosta. ELY-keskus toki auttaa valinnassa tarpeen mukaan. Nämä asiantuntijat ovat kilpailutuksen kautta valikoitu palveluntarjoajiksi. Heiltä on edellytetty mm. korkeakoulututkintoa, kokemusta ja referenssejä. Pääsääntöisesti asiantuntija toteuttaa palvelun itse, mutta tarvittaessa muun asiantuntijan työtä voidaan hyväksyä noin 40%.

Palvelua haetaan aluehallinnon asiointipalvelussa sähköisesti ja siihen ei pääsääntöisesti tarvitse liitteitä: ELY-keskus tarkastaa yrityksesi tiedot erilaisista julkisista rekistereistä. Yrityksesi taloudellinen tilanne arvioidaan viimeisimmän tilinpäätöksen perusteella, joten jos olet yksityinen elinkeinoharjoittaja, tai yrityksesi on henkilöyhtiö, kannattaa liitteenä hakemukseen antaa myös viimeisin tilinpäätös. Jos yritykselläsi ei vielä ole yhtään vahvistettua tilinpäätöstä, anna liitteenä mahdollisimman uusi tuloslaskelma ja tase. Jos olet asiantuntijan jo valinnut, Analyysi-päätös tehdään yleensä muutaman työpäivän kuluessa, ja Konsultointi-päätös noin viikossa.