Mitä ovat ELY:n yritysten kehittämispalvelut?

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ovat hyvä keino pk-yritykselle kasvattaa toimintaansa. Sen konsultointi- ja koulutuspalveluiden avulla tuetaan yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä ja yleisesti työllisyyttä. Nopeasti ja koko ajan muuttuvaan maailmaan yritys tarvitsee usein ulkopuolista tukea ja apua, johon nämä palvelut sopivat täydellisesti.

Lähtökohtana yrityksen kehittämiseen on aina vahva näkemys sen nykytilanteesta ja suunnasta, jonka avulla sille luodaan konkreettinen ja räätälöity kehittämissuunnitelma. Yritysten kehittämispalvelut auttavat löytämään kaikki ne tärkeimmät kohteet, jotka vaativat työstämistä, sekä hyödyntävät asiantuntijapalveluita. Tässä parasta on se, että kaikki onnistuu yhdestä paikasta, nopeasti ja samassa prosessissa. Konsultoinnin ja koulutuksen asiantuntijat omaavat korkean koulutus- sekä osaamistason ja heillä on paljon kokemusta aloiltaan, joka takaa todella tasokkaan palvelun.

Kehittämispalvelut koostuvat kartoituksesta, yrityksen nykytilan analyysistä, konsultointi- ja/tai koulutuspalveluista, sekä mahdollisesti ohjataan myös muihin palveluihin kuten erilaisiin rahoitus- ja TE-palveluihin. Ensimmäinen vaihe on kartoitus, jossa selvitetään lähtötiedot yrityksen kehittämistarpeista, ei pelkästään ELY-keskusta varten, mutta myös yritykselle itselleen. Näiden tietojen avulla autetaan yritystäsi löytämään oikeat ja parhaiten sopivat kehittämispalvelut. Seuraava vaihe on analyysi, joka selkeyttää kokonaiskuvan yrityksen tilanteesta ja tarpeista. Se antaa konkreettisen kehityssuunnitelman ja ehdotuksia, mitä yrityksen tulisi tehdä. Analyysin valmistuessa siirrytään konsultointi- tai koulutuspalveluihin.

ELY tarjoaa viittä eri konsultointipalvelua:

  • Kasvu ja uudistaminen
  • Tuottavuus ja talous
  • Markkinointi ja asiakkuudet
  • Johtaminen ja henkilöstö
  • Innovaatioiden kaupallistaminen

KontaktiVerkko toimii ELY:n asiantuntijana Markkinoinnissa ja asiakkuuksissa, sekä Innovaatioiden kaupallistamisessa. Markkinoinnin ja asiakkuuksien konsultointipalvelun tavoitteena on tehostaa pk-yritystä kilpailukykyisemmäksi kehittämällä sen markkinointistrategiaa ja asiakkuudenhallintaa, sekä digitalisaatiota hyödyksi käyttämällä. Innovaatioiden kaupallistamisen tarkoitus on tukea ja kehittää yrityksen strategista ajattelua liittyen sen innovaatioihin. Näin ollen yritys pystyy hyödyntämään innovaatiotaan enemmän ja muuttua sen avulla kasvavaksi ja menestyväksi liiketoiminnaksi. Palvelut suoritetaan aina asiantuntijan ja pk-yrityksen kanssa yhteistyönä. Hinta on asiakkaalle 300 € +alv/päivä. Konsultoinnin kesto on minimissään 2 ja maksimissaan 15 päivää (viimeisen 3 vuoden aikana), mutta useimmiten se on 2-4 päivää.

0.jpg