Onnistu siinä missä olet hyvä.

 

Uutta ja kokonaisvaltaista näkemystä yrityksen pitkän aikavälin kehittämiseen - oikealla asenteella ja osaamisella

Toimimme yritysten ja kehittämisyhtiöiden monipuolisena ja asiantuntevana lisäresurssina. Erilaiset hankkeet, markkinaselvitykset, asiakastarvekartoitukset, myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, tuotteistaminen sekä tilaisuuksien fasilitointi ovat KontaktiVerkon ydinosaamista.

KontaktiVerkko on ELY:n Yritysten Kehittämispalveluiden tuottaja. Palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille ja myös toiminimiyrityksille. KontaktiVerkko toimii ELY:n asiantuntijana konsultointituotteissa Markkinointi ja asiakkuudet sekä Innovaatioiden kaupallistaminen.

Meillä on taito yhdistää ihmisiä, asioita ja yrityksiä liiketoiminnan hyötyjen maksimoimiseksi. Kysy lisää tai varaa maksuton palaveri Kirsin kanssa. Tapaamisessa käydään läpi mahdollisuutta hyödyntää ELY:n tukea osana palvelua.

work Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

Onko sinulla tarvetta tehostaa yrityksesi markkinointia ja myyntiä?

Markkinoinnin ja myynnin kehittämisessä selvitetään, kuka on asiakas ja mitä arvoa tuotamme heille, miten myyntiprosessi suunnitellaan ja organisoidaan, sekä mitkä kanavat ja verkostot sopivat tuotteelle tai palvelulle.

Hyödyt 

 • Tietoa asiakkaiden tarpeista ​ja asiakastyytyväisyys
 • Kiteytetty palvelukonsepti ​
 • Verkoston rakentaminen ja sen hyödyntäminen myynnissä ja markkinoinnissa ​
 • Markkinointisuunnitelma ja sen toimenpiteet, aikataulut ja budjetti
 • Käsikirjoitus tuotteen tai palvelun myymiseen
 • Ulkopuolista näkemystä ja kyseenalaistamista

Tukea kehittämiseen

ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluiden Konsultointituotteella Markkinointi ja asiakkuudet on mahdollista saada tukea kehittämiseen. Konsultointituotteet mahdollistavat asiakkaille edullisen tavan kehittää markkinointia.

Miten toimia? 

•Soita 0400 800 905 tai ota yhteyttä kirsi.vuollet@kontaktiverkko.fi niin keskustellaan lisää! 

•Voit nyt varata Bookings – ajanvarauspalvelusta maksuttoman infopalaverin, jossa käydään Kirsin kanssa läpi mahdollisuutta hyödyntää ELY:n Markkinointi ja asiakkuudet palvelua juuri sinun yrityksesi markkinoinnin ja myynnin kehittämisessä!  Varaa aika täältä!

timeline Markkinointi-selvitykset ja asiakastarve-kartoitukset

Markkina- ja asiakastarveselvitykset

Onko sinulla tarvetta selvittää yrityksesi/tuotteesi tärkeimmät asiakkaat ja markkinat?

Markkinatutkimus ja asiakastarveselvitys toteutettavissa Suomen lisäksi myös muualle Eurooppaan.

Hyödyt

 • Markkinoiden koko ja kilpailijat
 • Yhteystiedot potentiaalisista asiakkaista
 • Ensimmäiset mahdolliset pilottiasiakkaat
 • Kehittämisideat tuotekehitykseen
 • Kohdemaissa toimivat yhteistyökumppanit ja jakelijat

Tukea kehittämiseen

ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluiden Konsultointituotteella Innovaatioiden kaupallistaminen on mahdollista saada tukea kehittämiseen. Konsultointituotteet mahdollistavat asiakkaille edullisen tavan kehittää liiketoimintaa. Innovaatioiden kaupallistaminen sopii myös startup-yrityksille, sillä yrityksen ei tarvitse omistaa oikeuksia keksintöön eikä sillä tarvitse olla ensimmäistä tilikautta, kuten muissa ELY:n konsultoinnin palveluissa.

Business Finlandin Innovaatiosetelillä on mahdollista saada tukea uuden idean kehittämiseen. Lue lisää!

Business Finlandin Explorer rahoituksella on mahdollista saada tukea kansainvälisiin markkinaselvityksiin. Lue lisää: (https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/suuri-yritys/explorer-midcapeille/)

Miten toimia? 

•Soita 0400 800 905 tai ota yhteyttä kirsi.vuollet@kontaktiverkko.fi niin keskustellaan lisää! 

•Voit nyt varata Bookings – ajanvarauspalvelusta maksuttoman infopalaverin, jossa käydään Kirsin kanssa läpi mahdollisuutta hyödyntää ELY:n Yritysten Kehittämispalveluja juuri sinun yrityksesi kohdalla!  Varaa aika täältä! 

 

thumb_up Valmennus ja arviointityö

Valmennus ja arviointi

Valmennuksia aiheista

 • Käytännön myyntityö
 • Asiakkuuksien hoito
 • Asiakastarvekartoitus
 • Tuote- ja palvelukehitys
 • Yrittäjyys 

Kysy lisää verkkototeutuksista, webinaareista, sekä asiakkaan tarpeisiin mukautetuista toteutuksista. 

Ammattitutkintojen arviointi 

Kirsi Vuollet on Ammatillinen opettaja (AmO) ja hän on suorittanut näyttötutkintomestarin koulutuksen.  Hän on tehnyt näyttötutkintojen ohjausta ja arviointia vuodesta 2000 lähtien eri liiketalouden tutkintojen osalta.

Kysy lisää ammattitutkintojen arvioinnista. 

Miten toimia? 

•Soita +358 400 800 905 tai ota yhteyttä kirsi.vuollet@kontaktiverkko.fi niin keskustellaan lisää! 

computer ELY:n Yritysten kehittämispalvelut

ELY:n Yritysten Kehittämispalvelut

ELY:n palvelut on tarkoitettu yrityksille, joilla on vahva halu kehittää ja kehittyä. Palvelu sopii myös toiminimiyrityksille. Palveluiden tavoitteena on kasvu, uudistuminen ja tehokkuus.

Markkinointi ja asiakkuudet

Tarkoitettu yrityksille, joilla on tarve kokonaisvaltaisesti suunnitella ja kehittää markkinointia ja asiakkuudenhallintaa.

Innovaatioiden kaupallistaminen

Tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat uuteen ideaan, innovaatioon pohjautuen luoda uutta kasvavaa kansallista tai kansainvälistyvää liiketoimintaa ja/tai uudistaa tuote- ja palvelukonseptia.

Hinta

Hinta asiakkaille 325 € + alv / päivä.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät yrityksen tarpeen mukaan. Yleensä 2 – 5 päivää.

Asiantuntija

Kirsi Vuollet on yksi ELYn Yritysten kehittämispalveluiden asiantuntijoista. Palvelen asiakkaita valtakunnallisesti sijainnistani riippumatta.

Lisätietoa asiantuntijasta

 

Miten toimia? 

•Soita 0400 800 905 tai ota yhteyttä asiakaspalvelu@kontaktiverkko.fi niin keskustellaan lisää! 

•Voit nyt varata Bookings – ajanvarauspalvelusta maksuttoman infopalaverin, jossa käydään yhdessä kanssa läpi yrityksenne tarpeita ja palvelumme mahdollisuuksia yrityksenne kohdalla.  Varaa aika täältä! 

Palvelumme

lightbulb_outline Tuotteistaminen

Ideasta tuotteeksi

Onko sinulla uusi tuote tai palvelu, jota haluaisit lähteä kehittämään? Etkö tiedä miten lähteä liikkeelle?

Tuotteen tai palvelun kehittämisessä keksintö, tuote tai palvelu kiteytetään myytäväksi tuotteeksi ja palveluksi aina kansainvälisille markkinoille asti. Kehittämisessä hyödynnetään palvelumuotoilun keinoja, kuten ideointi, tarinallistaminen ja asiakaskokemus. Palvelu sopii niin pk-yrityksille kuin startup-yrityksille.

Hyödyt

 • Idean arviointi ja seuraavat toimenpiteet
 • Tieto asiakkaasta ja markkinoista
 • Tuotteen ja palvelun kiinnostavuus ja ideat jatkokehitykseen
 • Tieto uutuusarvosta ja rahoitusmahdollisuuksista
 • Ensimmäiset pilotit, asiakkaat ja verkostot
 • Idean kiteytys ja konseptointi palveluksi
 • Ulkopuolista näkemystä ja kyseenalaistamista

Tukea kehittämiseen

ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluiden Konsultointituotteella Innovaatioiden kaupallistaminen on mahdollista saada tukea kehittämiseen. Konsultointituotteet mahdollistavat asiakkaille edullisen tavan kehittää liiketoimintaa. Innovaatioiden kaupallistaminen sopii myös startup-yrityksille, sillä yrityksen ei tarvitse omistaa oikeuksia keksintöön eikä sillä tarvitse olla ensimmäistä tilikautta, kuten muissa ELY:n konsultoinnin palveluissa.

Business Finlandin Innovaatiosetelillä on myös mahdollista saada tukea uuden idean kehittämiseen. Lue lisää!

Miten toimia? 

•Soita 0400 800 905 tai ota yhteyttä kirsi.vuollet@kontaktiverkko.fi niin keskustellaan lisää! 

•Voit nyt varata Bookings – ajanvarauspalvelusta maksuttoman infopalaverin, jossa käydään Kirsin kanssa läpi mahdollisuutta hyödyntää ELY:n Innovaatioiden kaupallistaminen – palvelua juuri sinun yrityksesi kohdalla!  Varaa aika täältä! 

Kontaktiverkon tarina

Tieto, taito ja asenne

Tieto, taito ja asenne yhdistyy kaikessa KontaktiVerkon toiminnassa. Slogan on syntynyt asiakkaan palautteesta ja se kiteyttää hyvin sitä arvoa, jota haluamme asiakkaillemme tuottaa. Asiakkaiden palautteen voimalla olemme voineet viedä tarinaamme eteenpäin jo vuodesta 2008 lähtien. 

Yhteistyö asiakkaan kanssa lähtee liikkeelle ongelmanratkaisun ja ideoinnin kautta. Selvitämme yrityksen kehittämistarpeet kokonaisvaltaisesti ja määrittelemme aikataulut, tarvittavat resurssit, sekä eri tukimahdollisuudet. Toisinaan voi riittää  kyseenalaistaminen ulkopuolisen asiantuntijan toimesta, sekä ideoiden jalostus, neuvonta ja sparraus.

Yrityksen perustaja Kirsi Vuollet on vuodesta 1995 lähtien tehnyt asiakastarvekartoituksia, asiakastyytyväisyystutkimuksia, myyntityötä ja uusien tuotteiden myynnin testauksia eri aloille.

 

 

Kontaktointiin ja verkostoitumiseen liittyvää ideaa kehitettiin Ladecissa (entinen Lahden Tiedepuiston yrityshautomo) ja maaliskuussa 2008 syntyi KontaktiVerkko. KontaktiVerkko syntyi ajatuksesta hyödyntää kasvavia verkostoja ja kykyä saattaa ihmiset ja yritykset yhteen. Luontevinta on löytää asiakkaille uusia kumppaneita, verkostoja ja uusia asiakkaita.

Yrityksen nimen takana on vahva osaaminen kontaktoinnista, myynnistä ja verkostoitumisesta. Kirsi  on aktiivinen verkostoituja ja tekee yhteistyötä myös julkisten toimijoiden, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Hän toimii muun muassa Hämeen kauppakamarin Osaamisvaliokunnan puheenjohtajana ja Suomen Tuotekehitysyhdistyksen toiminnanjohtajana.

Asenne ratkaisee. Asiakas on aina osa laajaa kontaktiverkostoamme eikä jää yksin.

 

 

Henkilöt

Kirsi Vuollet

Toimitusjohtaja

Kirsi Vuollet on KontaktiVerkon perustaja ja toimitusjohtaja. Hän on toiminut vuodesta 1995 lähtien liiketoiminnan kehittäjänä ja on yksi ELY:n vastuuasiantuntija, erikoisuuksinaan Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen sekä Innovaation kaupallistaminen. Hänellä on ylempi korkeakoulututkinto (MBA) ja hän on suorittanut liikkeenjohdon arvostetun kansainvälisen CMC sertifikaatin ja Hyväksytty Hallituksen jäsen (HHJ) tutkinnon sekä omaa pedagogisen pätevyyden (AmO). Kun haluat idearikasta kyseenalaistajaa sekä kokonaisuuksien näkijää ja sen kehittämisen viemistä käytännön tasolle, ota yhteyttä!

puh. 0400 800 905 | kirsi.vuollet@kontaktiverkko.fi

Emmi Laaksonen

Projektiassistentti

Emmi on Kansainvälisen kaupan tradenomi. Hän omaa tietoutta mm. verkkosivuille, uutiskirjeisiin, blogiin ja sosiaaliseen mediaan sisällön tuottamisesta ​suomeksi ja englanniksi, markkinakartoitusten tekemisestä sekä markkinoinnin ​digitaalisten työkalujen hyödyntämisestä.

emmi.laaksonen@kontaktiverkko.fi

Tyytyväisiä asiakkaita

100% suositeltu

Asiakastyytyväisyys - 100% vastanneista suosittelisi KontaktiVerkon palveluja muille.

”Kirsi Vuolletilla on suorastaan uskomaton kyky löytää asiakkaan ongelmista kaikkein oleellisimmat ja tarjota niihin ratkaisu. Mitä enemmän KontaktiVerkon palveluihin investoi, sitä enemmän hyötyä saa”

Jari Kukkonen, Production Software ky

”Asiantuntevuus, positiivinen ja auttavainen asenne, ihmisläheisyys ja kontaktien luomishalu ja aito kiinnostus toimintamme kehittämiseen”

Erja Hakkarainen, TopLine Media

”Suosittelen Kirsiä varauksetta kehittämään yrityksenne myyntitoimintoja ja saadaksenne myyntinne kulkemaan. Kirsi on aina valmiina auttamaan ja neuvomaan, hän on täsmällinen ja hänellä rauhallinen ote. Asenne, tiedot ja taidot kohdallaan.”

Tuija Kauppinen TUIJA K Designing People

Referenssejämme

2.png800px-Kemppi_logo.jpeg.jpg3.gif4.pngRastor_Oy_logo.jpgsahkonelio.pngVapo_logo.svg.png

 

 

 

 

Ajankohtaista

Seuraa meitä somessa ja tilaa uutiskirje 

Tilaa uutiskirje

 

 

Uutiskirjeen tilaajana saat ensimmäisenä tiedon uusista tapahtumista, ajankohtaista tietoa KontaktiVerkosta ja palveluista sekä uusia näkökulmia ja vinkkejä muun muassa yrityksesi myyntiin, markkinointiin ja tuotekehitykseen!

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

There was a problem retreving the tweets:

Could not authenticate you.

Yhteystiedot

KontaktiVerkko Suomi Oy
Y-tunnus: 2234462-1

c/o Dooroom
Rautatienkatu 20
15110 Lahti

Kirsi Vuollet
+358 400 800 905

Verkkolaskutusosoite: 003722344621
Operaattori: Maventa (003721291126)
> Muut laskutusvaihtoehdot